Ohjelmointi (STT)

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLstt1 Ohjelmoinnin perusteet

Kurssi vastaa Helsingin tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet kurssin sisältöä. Kurssillä pääteemoina ovat algoritmit ja ohjausrakenteet, muuttujat ja tyypit, aliohjelmat ja luokat, oliot ja kapselointi. Kurssi suoritetaan Helsingin yliopiston tarjoamana MOOC-kurssina. Suoritusmerkintä.

xlstt2 Ohjelmointi 1 ja Ohjelmointi 2

Kurssit vastaavat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin jatkokurssin sisältöä.Kurssin pääteemat ovat luokkamäärittelyn tekniikat, periytyminen,virhetilanteiden käsittely ja ohjelmointitekniikka.  Kurssi suoritetaan Helsingin yliopiston tarjoamana MOOC-kurssina. Suoritusmerkintä.

xLstt3 Soveltava ohjelmointi

Mediataidekurssilla tutustutaan ohjelmointiin Java-pohjaisella avoimen lähdekoodin Processing-alustalla. Kurssilla opitaan ohjelmoinnin alkeita ja tehdään ohjelmoimalla esimerkiksi 2D-grafiikkaa, animaatioita, pelejä ja muita taideteoksia.Pääpaino on siinä, että opiskelijat pääsevät itse konkreettisesti tekemään ja luomaan taidetta. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mehackitin kanssa. Suoritusmerkintä.

xLstt4 Robotiikka

Kurssilla perehdytään Arduinon (elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö) avulla siihen, miten elektroniikkalaitteet toimivat. Kurssin lopuksi hyödynnetään kaikkea opittua ja rakennetaan omat projektityöt. Kurssilla suositellaan käytettäväksi omaa kannettavaa tietokonetta. Suoritusmerkintä.

xLstt5 Koodaus

Kurssin tarkoituksena on tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Python sopii hyvin ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten varsinaisia esitietovaatimuksia kurssilla ei ole. Suoritusmerkintä.

xLstt6 Matemaattinen mallintaminen

Kurssilla tutustutaan soveltavan matematiikan keinoihin, joita diplomi-insinöörit käyttävät työssään. Erityisesti painotetaan graafista mallintamista ja  numeerisia menetelmiä. Työvälineenä käytetään MATLAB-ohjelmistoa. Suoritusmerkintä.

xLstt7 Nettisivujen luominen

Kurssin tarkoituksena on tutustua nettisivujen tekemiseen. Kaiken pohjana on nettisivujen tekemiseen soveltuva html-kieli, mutta jokainen kurssin opiskelija voi luoda sivuilleen haluamaansa lisäsisältöä esimerkiksi JavaScript-ohjelmilla. Suoritusmerkintä.