header image.
In KSYK everyone can learn new things from teachers and friends. Helena

Soveltava tietotekniikka

Soveltava tietotekniikka (LSTT)

Ohjelmoinnin MOOC on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos järjestämä kaikille avoin verkkokurssi. Kurssit toteutetaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen avoimina verkkokursseina yliopiston määrittämän aikataulun mukaisesti. Kursseilla käytetään tehostetun kisällioppimisen menetelmää, joka perustuu siihen, että opiskelijat tekevät itsenäisesti vaikkakin ohjatusti paljon tehtäviä.

Kurssin suoritetaan tekemällä viikoittaiset tehtävät. Opiskelijan tulee suorittaa jokaisesta tehtäväsetistä/viikosta vähintään 85% pisteistä mukaanlukien kaikki pakolliseksi merkityt tehtävät. Kurssin lopussa järjestetään kurssiin liittyvä koe erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoa kurssin toteutuksesta ja suorittamisesta opinto-ohjaajalta ja osoitteessa http://mooc.cs.helsinki.fi/ohjelmointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

LSTT1 Ohjelmoinnin perusteet

Kurssi vastaa Helsingin tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet kurssin sisältöä.

Pääteemat

Algoritmit ja ohjausrakenteet
Muuttujat ja tyypit
Aliohjelmat
Luokat, oliot ja kapselointi


LSTT2 Ohjelmointi 1 ja Ohjelmointi 2

Kurssit vastaavat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin jatkokurssin sisältöä.

Pääteemat

Luokkamäärittelyn tekniikat
Periytyminen
Virhetilanteiden käsittely
Ohjelmointitekniikka

LSST3 Soveltava ohjelmointi

Mehackitin mediataidekurssilla tutustutaan ohjelmointiin Java-pohjaisella avoimen lähdekoodin Processing-alustalla. Kurssilla opitaan ohjelmoinnin alkeita ja tehdään ohjelmoimalla esimerkiksi 2D-grafiikkaa, animaatioita, pelejä ja muita taideteoksia.
Pääpaino on siinä, että opiskelijat pääsevät itse konkreettisesti tekemään ja luomaan taidetta. Arviointi: Suoritusmerkintä.

LSST4 Robotiikkakurssi