Musiikki (MU)

 

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2-kurssin. 

PAKOLLINEN KURSSI

xLmu1 Musiikki ja minä
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentti on kitara. Lisäksi opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Kurssi päättyy lyhyeen soittokokeeseen kurssin lauluista kitaralla, bassolla ja rummuilla. Numeroarviointi.

xLmu2 Moniääninen Suomi (vaihtoehtoinen KU2-kurssin kanssa)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja omaa suhtautumistaan suomalaiseen musiikkiin. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xlmu03 Open Up To Music

This world music course will expand students’ knowledge of music around the world. Students will experience new cultures and re-evaluate their own relationship with music as they become familiar with some of the best music they’ve never heard. The course focuses on Africa and India, in addition to students’ own areas of interest. Students have the opportunity to learn to play exotic instruments and sing in other languages. When possible, the course includes a concert visit or guest workshop. Numerical grading.

xlmu04 Music and the Media

In this course students investigate the role of music in media through video projects mixing and matching audio and video, as well as playing and singing together in class. Songs played in class include a broad selection of both easier and more advanced classics from Disney, film, musicals and TV themes, in addition to students’ own requests. Students also create sound installation projects to be played in the school hallway. Numerical grading.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 

xLmu5  Performance

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Suoritusmerkintä.

xLmu6 Musiikkiteknologia

Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita. Musiikkiteknologia ja tietokoneohjelmat tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmu7 Bändisoitto

Kurssi niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä soittotaidoissaan pidemmälle kuin mitä muut kurssit tarjoavat, jotka haluavat syventyä tai erikoistua johonkin soittimeen tai laulamiseen, tai niille, jotka haluavat vielä musisoida ryhmän kanssa. Kurssin sisältö rakentuu yhtyesoiton ja -laulun ympärille; kurssin ohjelmisto päätetään yhdessä kurssin alussa oppilaiden tason mukaan. Esiintyminen jossain koulun tai muussa tilaisuudessa on osa kurssia. Nuotin- tai tabulaturinlukutaito (tai halu oppia) olisi toivottavaa. Suoritusmerkintä.

xLmu8 Musiikin harrastekurssi 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Kurssin voi suorittaa osallistumalla toistamiseen bändikurssille tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Kurssin käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

 

 

Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLmuld1 Lukio musiikkidiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarvosana.