Liikunta (LI)

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on jaettava kahdelle vuodelle. Opiskelija voi halutessaan valita päättötodistukseen vain suoritusmerkinnän kurssien lukumäärästä riippumatta.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLlp1/xLlt1 Energiaa liikunnasta 

Kurssilla käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.

xLlp2/xLlt2 Aktiivinen elämäntapa 

Lukion toinen pakollinen liikuntakurssi. Pääpaino oman liikuntaharrastuksen vahvistamisessa. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLlp3/xLlt3 Terveyttä liikkuen

Fitness-kurssin  tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Kurssin pääpaino on kuntoliikunnassa, johon sisältyvät mm. kuntosaliharjoittelu, crossfit -tyyppiset treenikokonaisuudet ja HIIT-treenit lihashuoltoa unohtamatta. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee itselleen harjoitusohjelman tavoitteidensa mukaisesti opettajan ohjauksessa. Numeroarviointi.

xLlp5/xLlt5 Hyvinvointia liikkuen

Elämyskurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien  liikuntakokemusten kautta. Kurssi toteutetaan hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Ohjelma koostuu vaihtelevasti esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLlp6/xLlt6 Palloilukurssi

Palloilukurssilla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajeihin ryhmän valintojen mukaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja -taitojen syventäminen sekä yhteistoimintataitojen kehittäminen. Suoritusmerkintä.

xLlp7/xLlt7 Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika

Survival-kurssi toteutetaan koko yön yli kestävänä retkeilykurssina Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

xLlp8/xLlt8 Wanhat tanssit

Kurssilla harjoitellaan perinteinen vanhojen tanssit -ohjelmisto sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Kurssi päättyy Helsingin Jäähallissa pidettävään pääkaupunkiseudun koulujen yhteisnäytökseen. Kurssin tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toteutuu oppilaiden oman tanssin suunnittelussa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsli1 Laskettelukurssi

Laskettelukurssi suoritetaan viikonlopun mittaisena intensiivikurssina. Kurssilla on mahdollista kokeilla laskettelua erilaisilla välineillä. Kurssi on omakustanteinen. Kustannukset sisältävät bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä.

xLsli2 Harrastekurssi

Kurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Suoritusmerkintä.

xLsli3 Dance

Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja saman henkisessä porukassa. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Kurssi toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLld4 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Arviointi: Erillinen lukiodiplomitodistus.