Kuvataide (KU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2.

PAKOLLISET KURSSIT

xlku1 Images and cultures

During the course students examine visual arts and other forms of visual culture including social media and different current phenomena and different processes and practices of visual culture. The aim of the course is for students to use various methods of visual arts and forms of culture, media, images and other platforms as well as current events in creating, interpreting and analysing visual arts and visual culture and what an effect these have on students’ own life as well as on society and global context in general. Numerical grading.


xlku2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt - Formed and built environments?

The course concentrates on understanding the social aspect of art history and the importance of art in different environments and art development in a global, cultural, international and social framework. During the course students create a sculptural interpretation of their chosen theme f.ex. theatre, cultural icons, historical figures, politics, youth culture,  fictional literature, current events or environmental issues. Numerical grading.


VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

xlku03 Partaking in the media

Students learn to analyse and interpret the different roles of modern media culture in its social context. Students also learn to deepen their information technology skills in using and creating various images and techniques as devices of their own expression and this way influencing and playing a role in the media themselves. Numerical grading.


xlku04 Many worlds of art

Students learn to examine various aspects of imagery, symbolism and society through various historical eras. Students create their own images and artworks with an emphasis on the visual continuity from historical artistic heritage to modern society and its cultural diversity. Numerical grading.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

xLku5 Nykytaiteen työpaja
Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä. Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi. Opetus englanniksi. 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

xLsku1 Valokuvaus

Opitaan valokuvauksen perusteita ja opetellaan käyttämään erilaisia valokuvaustekniikoita. Kurssin aikana tehdään portfolio. Suoritusmerkintä. Opetus englanniksi. 

xLsku2 Video
Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja tuottavat kurssin aikana dokumentin valitsemastaan aiheesta. Suoritusmerkintä. Opetus englanniksi.