Kuvataide (KU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2.

PAKOLLISET KURSSIT

xLku1 Kuvat ja kulttuuri

Tavoitteena on oppia tuntemaan visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita sekä oppia ilmaisemaan itseään ja käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitys omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Numeroarviointi. Opetus englanniksi.

xLku2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (vaihtoehtoinen MU2-kurssin kanssa)

Opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja. Lisäksi tavoitteena on oppia ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista sekä oppia tarkastelemaan ja ymmärtämään ympäristöä ja yhteisö- ja ympäristötaiteen merkitystä. Numeroarviointi. Opetus englanniksi. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

xLku3 Osallisena mediassa
Opiskelija oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen sekä ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman ilmaisunsa välineenä sekä analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. Numeroarviointi. Opetus englanniksi. 

xLku4 Taiteen monet maailmat
Syvennetään omaa kuvailmaisua taideteoksiin pohjaten. Perehdytään taidehistoriaan sekä analysoidaan ja tulkitaan taideteoksia. Numeroarviointi. Opetus englanniksi. 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

xLku5 Nykytaiteen työpaja
Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä. Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi. Opetus englanniksi. 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

xLsku1 Valokuvaus

Opitaan valokuvauksen perusteita ja opetellaan käyttämään erilaisia valokuvaustekniikoita. Kurssin aikana tehdään portfolio. Suoritusmerkintä. Opetus englanniksi. 

xLsku2 Video
Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja tuottavat kurssin aikana dokumentin valitsemastaan aiheesta. Suoritusmerkintä. Opetus englanniksi.  

 

 

Pakolliset kurssit

xLku1 Images - current, culture, society, global heritage, internationalism

The goal is use visual arts, visual culture and other means of visual expression to make personal connections with the globalized world. Students examine different methods of interpretation and use image building as an expression of cultural diversity, internationalism,global responsibility and cultural heritage.The aim is to understand the influences  of culture, media, images and current events on the art world. Number grade.

xLku2 (either music or art) Form, Structure and environment

Social expression and cultural links in Art History, Design and Architecture translated into student interpretation of modern society, current social issues and sustainable development.Creating sculptural interpretations of-design, architecture, theatre,cultural icons, historical figures, politics, youth culture. Materials range from the traditional to recycled sources. Number grade.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLku3- Art in the media KU3

Modern media culture in a social context. Artistic  interpretation of social interaction of media, web page design, social media sites, all types of advertising (physical format, online, screen, traditional…) billboards, magazine, film, computer games, youtube,  blogs, Instagram… Students investigate and create designs, artwork and start creating a portfolio that can be continued in later courses and be used for the future. Pass/fail grade.

xLku4 - Many Worlds of Art

Art through the Ages, imagery and symbolism through History and Culture. Cultural diversity and societal heritage translated into a practical application of a variety of techniques. Students create images and artworks with an emphasis on a historical context with relevance to modern society and environment Student work will reflect on themes and images that meld History with the present day and the future and study specific artists and epochs. Pass/fail grade.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLku5 - Contemporary and digital Art workshop

Will be offered as a school based optional course starting with the new intake of students. Contemporary Art visits : Students become familiar with exhibitions and digital art, write reviews and critiques, visit contemporary galleries, explore digital forms of art, current themes in the art world in order to be inspired to create their own artistic interpretations and contemporary artworks that reflect youth culture and modern processes in the art world. Pass/fail grade.

xLsku1-  Photography

explores themes and subjects from a creative viewpoint. Students will produce a portfolio or small exhibition of photographs. There will be special emphasis on iconic photographs, cultural diversity, media society, modern photographic interpretations , a brief history of photography and famous photographers Pass/fail grade.

xLsku2 xvLku2   Video

Advanced video planning, analysis of different types of video, famous directors, short films, documentaries, Youtube and video blogs, music, mood and atmosphere. Pass/fail grade.