Ilmaisutaito (IT)

xLit1 Draama

Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti- ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen, esimerkikisi prosessidraamaan. Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia. Kurssin sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveideyhden ja tarpeiden mukaan. Kurssin opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

xLit2 Näytelmäkurssi

Kurssilla tehdään näytelmä yhteistyössä 9-luokkalaisten kanssa. Kurssin opetuskieli on suomi, tarvittaessa englanti. Suoritusmerkintä.