Ilmaisutaito (IT)

xLit1 Draama

Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti- ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen, esimerkikisi prosessidraamaan. Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia. Kurssin sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveideyhden ja tarpeiden mukaan. Kurssin opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

xLit2 Näytelmäkurssi

Näytelmäkurssi on kurssi, jonka aikana tuotetaan valmis esitys. Oppilas osallistuu yhdessä opettajan ja ja muun ryhmän kanssa näytelmän ja/ tai pienempien esitysten suunnitteluun, dramatisointiin ja toteuttamiseen. Kurssi on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille sekä lukion opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

xLit3 Ilmaisua ja esityksiä

Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä pieniä esityksia koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja! Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.