Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

Pakolliset kurssit

xLue1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssi toimii johdantona uskontoon ilmiönä sekä oppiaineena. Kurssin aikana tutustutaan uskonnollisiin ilmiöihin yleensä sekä Lähi-idän uskontoihin erityisesti. Kurssin tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Numeroarviointi.

xLue2  Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssi keskittyy kristinuskon kehitykseen ja nykytilaan maailmanlaajuisena uskontona. Se tutkii kristinuskon historiallisia kehityslinjoja mutta tutustuu myös siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin.  Kurssin tavoitteena on muun muassa kristinuskon merkityksen ja ilmenemismuotojen ymmärtäminen. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLue3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla perehdytään idän uskontoihin ja niiden levinneisyyteen ja vaikutuksiin länsimaissa. Kurssilla tutustutaan myös luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja niiden vaikutuksiin länsimaissa. Kurssin tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.

xLue4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

Kurssi tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa keskittyen erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun. Kurssi voidaan toteuttaa osittain vapaaehtoisprojektina tai tapaustutkimuksena, jossa perehdytään jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLue5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimukseen sekä sen vaikutuksiin taiteessa ja populaarikulttuurissa. Numeroarviointi. 

xLue6 Uskonnot ja media

Kurssilla tutustutaan uskontojen viestintään sekä uskontojen esiintymiseen mediassa. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Kurssilla opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin. Numeroarviointi. 

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLue7 Abikurssi 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLue8 Keskiajan maailma

Kurssi on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Kurssi on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä kurssi ja se järjestetään yhdessä historian opetuksen kanssa. Numeroarviointi.