Biologia (BI)

Pakolliset kurssit

xLbi1 Elämä ja evoluutio

Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenalana, elämän edellytyksiin ja tunnusmerkkeihin, eliömaailman monimuotoisuuteen ja kehitykseen sekä evoluution mekanismeihin. Lisäksi perehdytään solujen rakenteeseen ja toimintaan. Itsenäisiä suorituksia vain poikkeustapauksissa. Numeroarviointi.

xLbi2 Ekologia ja ympäristö

Kurssilla tutustutaan ekologian perusteisiin populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemitasoilla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ympäristöongelmiin, niiden syihin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että kurssi kehittää ympäristölukutaitoa ja auttaa ymmärtämään ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen tärkeyden. Numeroarviointi. 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLbi3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla syvennetään tietämystä soluista ja niiden toiminnasta, perehdytään erilaisiin biomolekyyleihin, solujen energiatalouteen ja lisääntymiseen. Lisäksi tutustutaan periytymisen perusteisiin. Numeroarviointi. 

xLbi4 Ihmisen biologia

Kurssilla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Kurssilla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden yhteyteen ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

xLbi5 Biologian sovellukset

Kurssilla perehdytään erilaisiin bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin ja niiden merkitykseen teollisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi tutustutaan mikrobeihin ja niiden merkitykseen, sekä geeniteknologian erilaisiin sovelluksiin. Numeroarviointi.  

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLbi6 Biologian työkurssi

Kurssilla tutustutaan biologian kurssien (BI1-BI5) sisältöihin erilaisten käytännön töiden avulla. Työt sisältävät laboratoriotöitä sekä mahdollisuuksien mukaan maastotöitä tai vierailuja. Kurssille osallistuminen ei edellytä kurssien BI2-BI5 aikaisempaa suorittamista. Tavoitteena on tutustua biologian työmenetelmiin ja kehittää kokeellisia taitoja. Kurssin suorittaminen edellyttää työportfolion palauttamista. Suoritusmerkintä.

xLbi7 Biologian kertauskurssi

Kurssilla kerrataan biologian kurssien tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelemalla vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä. 

xLbi8 Ihmisen genetiikka ja perinnöllisyys

Ihmisen biologian syventävällä kurssilla paneudutaan tarkemmin ihmisen genetiikkaan ja perinnöllisyyteen. Kurssilla selvitämme mitä geenit meille kertovat, miten niitä tutkitaan ja millaista keskustelua genetiikasta käydään. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Ihmisen biologian ja geenitekniikan kurssien käyminen ennen tätä kurssia on hyödyksi. Suoritusmerkintä.