header image.
I couldn't imagine myself in any other school. Annushka

Lukion kurssit

Kurssimuotoisessa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa. On suositeltavaa, että opiskelija valitsee kurssitarjottimelta ensin omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset kurssit, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään syventävillä ja soveltavilla kursseilla oman kiinnostuksen mukaan. Pakollisissa aineissa opiskelijalla on mahdollisuus valita joko englannin kieltä tai suomen kieltä painottavia kursseja oman mieltymyksen mukaan. Syventävät ja soveltavat kurssit ovat pääsääntöisesti kaksikielisiä. Tarkemmat tiedot kurssisisällöistä löytyvät alla olevista linkeistä.

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)
Suomi toisena kielenä (S2)
Ilmaisutaito (IT)
Ruotsi A-kieli (RUA)
Ruotsi B-kieli (RUB)
Englanti A-kieli (ENA)
Ranska A-kieli (RAA)
Ranska B2-kieli (RAB2)
Ranska B3-kieli (RAB3)
Espanja A-kieli (EAA)
Espanja B2-kieli (EAB2)
Espanja B3-kieli (EAB3)
Saksa A-kieli (SAA)
Saksa B2-kieli (SAB2)
Saksa B3-kieli (SAB3)
Venäjä A-kieli (VEA)
Venäjä B3-kieli (VEB3)
Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)
Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)
Biologia (BI)
Maantiede (GE)
Kemia (KE)
Fysiikka (FY)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Evankelis-luterilainen uskonto (UE)
Ortodoksinen uskonto (UO)
Elämänkatsomustieto (ET)
Filosofia (FI)
Psykologia (PS)
Terveystieto (TE)
Musiikki (MU)
Kuvataide (KU)
Liikunta (LI)
Opinto-ohjaus (OP)
Business-opinnot (SBS)
Kiinan kieli (SKI)
Japanin kieli (SJA)
Ohjelmointi
Korean kieli (SKOR)