header image.
Our school is pretty amazing. We have awesome teachers who actually make us understand stuff and make the lessons fun! Annushka

HELIMUN

Helsinki International Model United Nations on YK:n toimintaa simuloiva konferenssi, jossa oppilaat voivat dialogin avulla etsiä ratkaisuja maailmanpoliittisiin kysymyksiin. Oppilaat muodostavat delegaation, joka edustaa tiettyä maata tai organisaatiota. Konferenssin ajan delegaation jäsenet omaksuvat edustavansa maan mielipiteet ja ideologiat. Väittelyissä keskustellaan yhteiskunnallisista kysymyksistä, esimerkiksi rajakiistoista tai ihmisoikeuksien loukkauksista. HELIMUN tarjoaa oppilaille sekä laajemman maailmankuvan että kehittää oppilaiden taitoja ilmaista itseään englanniksi.

Kulosaaren yhteiskoulussa järjestetään joka vuosi Suomen vanhin ja ainoa englanninkielinen YK simulaatio. Kahden päivän ajan oppilaat pääsevät harjoittamaan väittelytaitojaan ja syventämään tietämystään kansainvälisistä kysymyksistä. 9.-luokkalaiset osallistuvat HELIMUN-konferenssiin tekemällä kaksi valmistavaa tehtävää yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä.

Koulustamme lähtee vuosittain myös delegaatio maailman suurimpaan Model United Nations -konferenssiin Haagiin. Kaupunki, jossa on monien YK:n järjestöjen päämajat, täyttyy tammikuussa tuhansista ympäri maailmaa tulevista oppilaista. The Hague International Model United Nations onkin järjestetty jo vuodesta 1968 lähtien, ja koulustamme sinne on lähtenyt lukion oppilaista koostuva delegaatio jo vuosikymmenen ajan.