header image.
The teachers are both nice to talk to and excellent in their job. At the same time. Roosa

Kulosaaren yhteiskoulun arvot

YKSILÖ
Tuemme kasvua rohkeaksi yksilöksi

Olemme uteliaita ja tutkimme maailmaa aktiivisesti. Innostumme asioista ja tartumme niihin rohkeasti ja yritteliäästi. Kehitämme luovia ja yksilöllisiä ratkaisuja ja luomme uusia mahdollisuuksia. Emme lannistu virheistä, vaan opimme ja yritämme aina parhaamme. Otamme vastuuta itsestämme ja opimme tuntemaan itsemme. Toimimme kunnioittavasti ja empaattisesti kaikkea ympärillämme olevaa kohtaan. Edistämme vastuullisuutta ja hyvinvointia.

YHTEISÖ
Olemme huolehtiva yhteisö

Luomme yhdessä turvallisen ja oikeudenmukaisen kouluyhteisön. Arvostamme toisiamme ja voimme luottaa toisiimme. Meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua ja olla mukana koulumme toiminnassa. Otamme vastuuta oman yhteisömme toiminnasta ja sen ulkopuolisesta maailmasta. Autamme ja kannustamme toisiamme. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uuteen ja erilaiseen. Arvostamme ja hyödynnämme yhteisömme moninaisuutta.

MAAILMA
Suuntaamme maailmaan

Elämme kansainvälisessä maailmassa, edustamme ylpeästi suomalaisuutta ja luomme verkostoja. Suhtaudumme avarakatseisesti monimuotoisuuteen, arvostamme erilaisia kulttuureita ja osaamme toimia ja kommunikoida niissä. Teemme maailmaa paremmaksi.

TULEVAISUUS
Rakennamme tulevaisuutta

Tarjoamme tavoitteellisen oppimisympäristön, josta voi hankkia monipuoliset tiedot ja taidot. Osaamisen kehittäminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen on meille tärkeää. Intohimo oppimiseen luo akateemisen ilmapiirimme. Olemme aloitteellisia, innovatiivisiaja kriittisiä. Arvioimme ja annamme rakentavaa palautetta. Ymmärrämme kestävän kehityksen merkityksen.