Kaksikielisyys Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa

 

Kaksikielisyys on osa lukiomme arkipäivää. Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden kaksikieliseen opiskeluun huomioiden kuitenkin valmistautumisen ylioppilaskirjoituksiin.

Useista eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevat oppilaat, opiskelijat ja opettajat sekä monipuolinen kieltenopetus luovat Kulosaaren yhteiskoulusta monikielisen kouluyhteisön, jonka yhteiset toimintakielet ovat suomi ja englanti. Koulun tapahtumat, juhlat ja muut tilaisuudet toteutetaan suomeksi, englanniksi tai kaksikielisesti. Virallisempi tiedottaminen tapahtuu suomeksi ja englanniksi.

Kielipainotus vaihtelee eri linjoilla alla olevan taulukon mukaisesti.  Kielipainotus vaihtelee eri linjoilla alla olevan taulukon mukaisesti. Valtakunnallisten syventävien kurssien ensisijainen kielipainotus linjoittain sekä linjojen tarjoamien koulukohtaisten kurssien kielipainotus on tummennettu.

  Yleislinja YT-linja TT-linja English stream
Pakolliset f f f ef
Valt.kun.syventävät fe/ef fe/ef fe/ef fe/ef
Koulukohtaiset kurssit fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e
Abikurssit f f f f

 

Kaksikielisyys eri kursseilla:

  - f suomenkielinen opetus
  - fe englantirikasteinen opetus: 80 % suomeksi / 20 % in English
  - ef kaksikielinen opetus: 33 % suomeksi / 33 % valittava / 33 % in English
  - e in English, for matriculation exams vocabulary/concepts in Finnish, too

Poikkeukset:

Yhteiskuntaopin suomalainen yhteiskunta (Lyh1) tarjotaan kaikille fe-kurssina ja Suomen lakitiedon kurssi (Lyh4) toteutetaan f-kurssina.

Suomen historian kurssi (Lhi5) on f-kurssi.

Elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit opetetaan fe-kursseina mikäli opiskelijoita ei ole tarpeeksi kahteen ryhmään. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (Lue5) /Kulttuurit katsomuksen muovaajina(Let4)-kurssi toteutetaan f-kurssina.

 

Teemaopinnot (TO)

TEEMAOPINNOT

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit


xLto1 Monitieteinen ajattelu

Kurssin aikana opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto2 Tutkiva työskentely teknologialla

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen, jossa yhdistetään eri tieteenalojen ja oppiaineiden tietoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto3 Osaaminen arjessa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  pääsee soveltamaan tietojaan ja taitojaan käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Kurssi koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisesta. Lähiopetuksessa perehdytään työnhakumenetelmiin, laaditaan työnhakuasiakirjat sekä tehdään työelämävierailuja. Työssäoppimisjakso suoritetaan kouluajan ulkopuolella työnantajan kanssa sovittuna aikana. Työssäoppimispaikat hankitaan pääasiassa itse. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa. Osan jaksosta voi suorittaa tutustumalla itseä kiinnostavan alan jatko-opintopaikkoihin. Työssäoppimisjaksosta laaditaan raportti.

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Science (SSC)

 

xLssc1 Orientaatio & yhteenveto

Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus opiskeluun Tiede- ja teknologialinjalla. Linjan opettajat esittäytyvät ja tutustutaan linjan kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja oppilaitoksiin. Kurssista suoritetaan ensimmäisenä lukiovuonna 2/3 ja loput 1/3 viimeisenä lukiovuonna. Suoritusmerkintä.

xLssc 2 Johdanto tutkivaan työskentelyyn

Kurssilla harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen vaiheita omien, pienissä ryhmissä toteutettavien tutkimusten kautta. Tutkimukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysyhteistyönä ja syntyneillä tuotoksilla voi osallistua myös valtakunnalliseen tiede- ja teknologiakilpailuun. Suoritusmerkintä.

Korea

Korea

Kurssilla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaajan luo voi tulla keskustelemaan ilman ajan varaamista tai varaamalla ajan esimerkiksi Wilma-viestillä. Opinto-ohjaajien huoneet sijaitsevat vastapäätä vesiallasta uuden puolen rappusten tuntumassa.


Opinto-ohjaajat voivat auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Opiskelumotivaatio ja muut oppimiseen liittyvät kysymykset (esim. taidot ja strategiat)
  • Valinnaisaine- ja kurssivalinnat ja lomakkeet
  • Lukujärjestykseen liittyvät ongelmat
  • TET-jakso ja lomakkeet
  • Jatko-opinnot ja uraohjaus (esim. kesätyöt, CV, työhakemus)
  • Oman luokan tilanne
 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Karoliina, Satu ja Milla
 
 
Karoliina Käpylehto
p. 050 436 5601
karoliina.kapylehto(a)ksyk.fi
Luokat: 9AB, 8C, 7C

Satu Nevalainen
p. 040 552 9708
satu.k.nevalainen(a)ksyk.fi
Luokat: 7BDF, 8ABFG, 9CDEG
 
Milla Määttä
p. 050 593 4080
milla.maatta(a)ksyk.fi
Luokat: 7AE, 8DE, 9F