header image.
The school is big and the people are very welcoming and that's one of the many reasons I like my school. Ivana

Spanish

A1/A2 Espanja

Oppilaita tuetaan
•syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
•kehittämään kielellistä päättelykykyä
•edistämään kielenopiskelutaitojaan
•käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia espanjan kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään erilaisia tekstejä käsittelemällä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea oppimiselleen ja opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.

B2 Espanja

Oppilas saa perustietoa espanjan kielestä ja kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan espanjaa integroidaan muihin oppiaineisiin.