header image.
Our school is our second home. Katriya

Physical education

Kulosaaren yhteiskoulun liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeää ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Liikunnan oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Kulosaaren yhteiskoulun oppilaat osallistuvat vuosittain useisiin erilaisiin koulujenvälisiin urheilukilpailuihin ja -tapahtumiin. Liikunnanopetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden, hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen.