header image.
Our school is pretty amazing. We have awesome teachers who actually make us understand stuff and make the lessons fun! Annushka

Civics and Economics

Oppiaineen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.

Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineissä sekä niiden analysointi. Oppilaita ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin. Koulutilojen lisäksi yhteiskuntaopin opetuksessa hyödynnetään koulun, lähiympäristön ja koko Helsingin antamia mahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueiden ymmärtämiseen.