header image.
Our school is pretty amazing. We have awesome teachers who actually make us understand stuff and make the lessons fun! Annushka

Student Council and support students

The student council

The student council is our school’s way of engaging the students on how the school could be improved. Every year two students from each class in the lower secondary are voted into the student council in their homerooms. One acts as an actual member who participates in every meeting, and one is a reserve to act as a replacement in case the actual member can’t make it. The student council then within itself selects the board members, which include a chairperson, a vicechair, and a secretary. Our vice principal Richard Cousins leads the student council with our chair.

The student council’s main objective is to make life more fun for the students and to improve school spirit. It does this by for example organizing events throughout the school year like the spirit week or giving away 900 chocolates on Valentine’s day. Our student council works with a few organizations, such as Ruuti and our own parents’ organization KyKy ry. We also work closely with the Upper secondary student council.

The student council can affect a lot of things in our school. We are most proud of our events, because those have gone really well, and the students appreciate them. The best way to get in touch with the student council is through Richard Cousins (richard.cousins at ksyk.fi).

On behalf of the student council,

Heikki Helppi pj

 
Tukioppilaat

Tukioppilas on muita auttava, motivoitunut ja iloinen henkilö, joka yrittää tuoda luokkia yhteen. Tukioppilas voi oikeastaan olla kuka vaan eikä siihen ole mitään erityisiä kriteereitä. Tukioppilaan ominaisuudet ei määräydy sen mukaan millainen on, vaan sen mukaan mikä haluaa olla (ei tarvitse omistaa mitään diplomia auttavaisuudesta tai hymypatsaita yms, riittää jos itse haluaa auttaa). Jokainen tukioppilas on oma itsensä ja erilainen, ja heitä yhdistää sama halu auttaa ja tukea.

Tukioppilaat auttavat erityisesti uusia oppilaita ja yrittävät saada uudelle luokalle paremman ryhmähengen ja auttaa mahdollisissa kiusaamistapauksissa. Tukaritoimintaa järjestetään, jotta uusille oppilaille (ja vanhoillekkin) olisi helpompi olla koulussa, löytää kavereita ja tutustua paremmin toisiinsa. Tärkeää on, ettei kukaan tuntisi itseään ulkopuoliseksi. Jokainen on erilainen ja arvokas sellaisenaan. Kenenkään ei pitäisi pelätä kouluun lähtemistä tai viettää välitunnit yksin ja istua oppitunneilla ilman vierustoveria. Tukarien tehtävänä on oppilaan näkökulmasta käsin havainnoida näitä ongelmia ja kehittää ratkaisuja yhdessä ohjaavien aikuisten kanssa.  

Toiminnasta kiinnostuneet voi ensinnäkin ottaa yhteyttä esimerkiksi luokanvalvojaansa, tukioppilaisiin tai tukioppilaita ohjaaviin opettajiin (tai kenen tahansa opettajaan) ja pyytää lisätietoja. Kevätpuoliskolla mainokset alkavat pyöriä info-TV:ssä ja tukarit pitävät aamunavauksen. Mikäli sen missaa, haku tapahtuu yleensä maalis-huhtikuun aikana ja silloin kannattaa etsiä hakulomakkeita kirjastosta. Opettajat ja sivarit auttavat kyllä tarvittaessa.

Tukioppilaan toimintakausi alkaa valinnasta (7. luokan kevät), ja se päättyy yhdeksännellä ellei tukioppilas halua lopettaa aikaisemmin. Varsinainen toiminta alkaa kuitenkin vasta kasilla. Sitä ennen tukarit lähinnä tutustuvat toisiinsa ja saavat perehdytystä tuleviin tehtäviin (Vartiosaari, omat tukariluokat). Toiminta jatkuu ysin keväälle asti, loppukevät ei enää ole oikeastaan ohjelmaa, koska sen hoitavat lähinnä kasin ja seiskan tukarit.

Toimintaa ohjaavat lähinnä tukaritoiminnasta vastaavat opettajat ja nuorisotalojen ohjaajat eri tapahtumissa. Oppilailla on aika paljon myös omaa vastuuta esimerkiksi aamunavauksen sisällön ja tukariluokille järjestettävän ohjelman suunnitteleminen. Varsinaista koulutusta tukarit saavat koulutuspäivässä. Suurin osa oppimisesta tapahtuu tekemisen kautta ja omaa maalaisjärkeä käyttämällä. Tukioppilaat käyvät myös yhteisissä tapaamisissa, joita yleensä pitävät nuoriso-ohjaajat. Näissä annetaan hyviä vinkkejä ja leikki-ideoita. Tukarit voivat myös saada lisää perehdytystä, jos omalla vastuuluokalla on jokin erityinen haaste.

Tukarit järjestävät vuoden aikana ainakin ryhmäytyksen uusille 7. luokkalaisille Vartiosaaressa, erilaisia lv-tunteja ja aamunavauksen tukaritoiminnasta. Joskus tukarit saattavat myös esitellä koulua ulkomaalaisille vieraille. Tukarit ideoivat ohjelmaa oman innon ja tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään oppilaskunnan, Nutan ja eri opettajien kanssa. Tukioppilassysteemi toimii, vaikeuksia tai mutkia ei ole ollut paljon. Vielä voi saavuttaa lisääkin, mutta me ollaan tehty Riku ylpeäksi! :)) Tulevalta toivomme, että 7. luokkalaiset uskaltaisivat olla omia itsejään välittämättä muiden mielipiteistä ja että he luottaisivat tukareihin ja tulisivat puhumaan.

Jos olet edes vähän kiinnostunut tukaritoiminnasta kannattaa hakea! Tukioppilastoiminta voi auttaa myös tulevaisuudessa työn saamisessa, sillä se on tärkeää työtä ja näyttää hyvältä CV:ssä!! Tule mukaan toimintaan :)

Tukareiden puolesta,
Aino, Anniina ja Oli