header image.
The lounge is like my second living room. Coel

German, optional

A-SAKSA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Saksa 1-8 (7-9. lk.) aSA1-8

Kursseissa on numeroarviointi.

 

B2-SAKSA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Saksa 1-5 (7-9. lk.) bSA1-5

Tutustutaan kieleen kieliryhmänsä edustajana sekä opitaan mahdollisimman hyvä ääntäminen. Aihepiireinä mm. perhe, ruokailu, asioiminen erilaisissa palvelutilanteissa, matkustaminen, juhlat sekä saksankielisten maiden maantuntemus. Kommunikatiivinen kielioppi opitaan arkipäivän tilanteiden kautta. Kursseissa on numeroarviointi.

 

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.