header image.
Everyday I smile because I'm in a happy school with good friends and teachers. Dabin

Crafts, optional

Optional Technical Craft

Entisajan aseet (7. lk.) vKS1

Kurssilla perehdytään entisaikojen taisteluihin ja niissä käytettyihin välineisiin. Tarkoituksena on tehdä replika-ase, joka muutoin vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä taisteluvälinettä, mutta voidaan tehdä korvaavalla materiaalilla tai alkuperäistä mukaillen. Kurssissa on numeroarviointi.

Halki, poikki ja pinoon (8. lk.) vKS5

Tuotelähtöinen opetus vapaavalintaisia materiaaleja käyttäen. Idean kartoittaminen ja suunnitelman muokkaaminen eri tieteenaloja mukaillen. Tuotteen tekeminen suunnitelman mukaisesti huomioiden, että kokonaisuus toteuttaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Puusta pidemmälle (8. lk.) vKS6

Puun ominaisuuksien hyväksikäyttö oman arkisen kotikäyttöön tarvittavan tuotteen valmistamiseen, ja vahvistamaan oppilaan kiinnostusta oman työn suunnitteluun. Perehdyttää käsin tekemiseen, sekä innostamaan, kokeilemaan ja keksimään uusia kodin arkisia käyttötavaroita monipuolisesti materiaaleja yhdistelemällä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tuhat tuumaa (9. lk.) vKS12

Tuotelähtöinen opetus yrittäjyyden näkökulmasta. Idea viimeistellään valmiiksi tuotteeksi tieteenaloja ja moninaisia materiaaleja yhdistelemällä. Tietoteknisten valmiuksien käyttö ja perinteisten innovaatioiden kehittäminen yhä parempien ratkaisujen löytämiseksi ja muokkaamiseksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Metallityö (9. lk.) vKS13

Kurssilla syvennetään käsityön opetuksen tietoja ja taitoja, tutustutaan metalliin raaka-aineena ja toteutetaan oman metallityön valmistus alusta loppuun. Opetuksessa hyödynnetään käsityön menetelmiä ja tietotekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Optional Textile Craft

Vaatetus (7. lk.) vKS2

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita omien ideoiden pohjalta. Opiskellaan kaavojen muokkaamista sekä vaateompelun perusasioita. Kurssissa on numeroarviointi.

Handmade (8. lk.) vKS3

Kurssilla suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan erilaisia käsityötekniikoita oman valinnan mukaan. Vaateompelua, kankaanpainantaa, tuunausta, neulomista tai virkkausta oman suunnitelman mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Muodin huipulle 1 (8. lk.) vKS7 ja vKS8

Kurssilla opiskellaan vaatteen suunnittelua ja valmistusta oppilaan oman kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssissa on numeroarviointi.

Muodin huipulle 2 (9. lk.) vKS9 ja vKS10

Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Valmiit kurssityöt esitellään esimerkiksi näyttelyssä tai muotinäytöksessä. Kurssissa on numeroarviointi.

DIY - Do it yourself (9. lk.) vKS11

Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan omia käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai tiimeissä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.